De blik regeert - Hester Alberdingk Thijm

De blik regeert - Hester Alberdingk Thijm
Licht, donker, dag en nacht, een steppe of een maanlandschap, het werk van Rob Regeer trekt je een andere wereld in.
Een enorm ruimtelijk werk op een grote wand, tactiel en tegelijkertijd afstandelijk, met holle gaten, dat als smeulende vuurballen, erin lijken te zijn geslagen door een meteoriet.
Micro, macro, steeds als je blik over het eindeloze landschap dwaalt, word je verleidt om even te stoppen bij de kleine kijkgaten, wat zit daarin, daarachter? Het zijn kleine schuilplaatsen, rustplaatsen voor het oog, een holletje voor de ziel.
Bij Regeer gaat alles over waarnemen, kijken. In zijn geabstraheerde landschappen, is de mens afwezig, regeert de natuur.
Het hert, de sneeuwuil, de poolvos of de wolf, zo helder en scherp afgebeeld, dat het lijkt alsof je ze kunt aanraken. Ogenschijnlijk tactiel zijn de veren of vacht; zacht, warm en wollig. De dieren, bijna personages, zijn afgebeeld met ijzige, oplettende en immer waakzame blikken, alsof de kunstenaar daarmee wil zeggen: let op, het gaat allemaal om kijken!
In tegenstelling tot de verleidelijke tactiele weergave van de dieren, zoals een zachte vacht, is de oppervlakte van de schilderijen, de huid, vaak glad, glazig en hard, als een ijsvlakte, die onze blik bevriest. Daarin schuilt de ontegenzeggelijke kracht van het werk van Rob Regeer, dat magische moment van de onverwachte ontmoeting, de flits van ontdekking en opwinding, oog in oog met het dier, vastgelegd op het schilderij……Freeze….Voor in de eeuwigheid.

Hester Alberdingk Thijm
Directeur AkzoNobel Art Foundation